Välkommen till oss

En kulturförening i Lysekils kommun

                    

Sallys Döttrar Lysekil är en kulturförening  för kvinnor i alla åldrar.

Vi arbetar ideellt och är politiskt och religiöst obundna.

 

Vår uppgift är att:

  • Lyfta fram att varje kvinna är unik och värdefull
  • Uppmuntra och inspirera kvinnor till att utveckla och praktisera sina talanger och färdigheter
  • Motverka fördomar
  • Främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete mellan kvinnor
  • Sprida kunskap och bidra till ett ökat medvetande om, vad det innebär att vara kvinna i dagens samhälle nationellt och internationellt
  • Bidra till en ökad kunskap om kvinnohistoria
  • Aktivt medverka till utbildning och kunskapsinhämtning inom relevanta område

_____________________________________________________________________


Nu är vi igång igen….

 _____________________________________________


Namnet Sallys döttrar är inspirerat av Moa Martinssons bok " Kvinnor och äppelträd" utgiven på trettio-talet.
Vi träffas en lördagförmiddag varje månad och äter frukost i Brodalen eller i omnejden. Ofta har vi ett tema.
Vårt syfte är att utveckla oss själva genom kunskapsinhämtning. Vi har alltid trevligt umgås och utbyter tankar. Våra projekt är meningsfulla och intjänade medel avsätts till hjälpverksamhet. Alla våra aktiviteter präglas av glädje och vänskap. Var och en bidrar till detta efter sin förmåga och sin personlighet, helt frivilligt och utan förpliktelser.
Föreningen arrangerar frukostmöten, berättarkvällar, föreläsningar, studieresor och utflykter.