Sallys döttrar skänker

Sallys döttrar skänker pengar till behövande kvinnor


Sallys döttrar väljer 2017 att skänka vinsten från sommarens allsångsfikaförsäljning i Lysekil, till förbättrad hälsovård för kvinnor i Afrika och till utbildning. Vi fördelar pengarna, lika stor del vardera till Fistulasjukhuset , Etiopien och Hand in Hand, Indien.

På Fistulasjukhuset i Etiopien arbetar man med att operera kvinnor som skadats i underlivet av svåra förlossningar i byar långt ifrån läkarhjälp. Unga flickor som föder barn utan att deras kroppar är mogna för det skadas och får livslånga skador om de inte kommer till sjukhus för att genomgå återställande kirurgi.   

Det som ska vara en höjdpunkt i livet, att föda barn, slutar i alltför många fall med en katastrof. 287 000 kvinnor dör under graviditet eller barnafödande och många fler får skador för livet. 99 procent av de drabbade lever i utvecklingsländer och i Etiopien som är svårt drabbat får en kvinna på fjorton svåra förlossningsskador eller dör i samband med förlossningen.

Hand in Hand är en organisation som vi stöttade första gången år 2014 sedan 2015 samt 2016, och som vi vill fortsätta att stödja år 2017. De arbetar med att utbilda och stödja kvinnor genom entreprenörsutbildning. När kvinnorna är redo att starta sina företag får de också hjälp med att låna pengar för att komma igång. Hand in Hand fortsätter att följa kvinnorna under en tid i deras arbete. På detta sätt hjälper man en kvinna som i sin tur hjälper sin familj.


De här organisationerna är beroende av donationer för att fortsätta sitt arbete med att steg för steg förbättra kvinnors hälsa och välbefinnande. För Sallys döttrar känns det meningsfullt att tillsammans med allsångspubliken kunna bidra till detta. Det är de medlemmar i Sallys döttrar, som hjälper till med fikaförsäljningen under allsångskvällarna, som sedan gemensamt beslutar om vilken organisation vi stöttar. 


******************************************************************

 

Sallys döttrar väljer att 2016, skänka pengar från sommarens allsångskvällar i Lysekil, till förbättrad hälsovård för kvinnor i Afrika och till utbildning. Vi fördelar pengar på Fistulasjukhuset och Hand in Hand.   

 

I år 2016 har vi dessutom valt, att ge en summa till en nystartad fond, i bokhandlaren Hasse Ekbrands namn  "Hasse 75 år". Denna fond kommer att varje sommar, på sista allsångskvällen, ge ut ett stipendie till en utvald person, en eldsjäl, som liksom Hasse, har ett gott hjärta för Lysekil. Detta beslutet fattades av alla de från Sallys döttrar som varit med och jobbat under allsångskvällarna 2016, därför att utan Hasse hade allsången kanske inte funnits i Lysekil, och då hade Sallys döttrar inte kunnat samla och skänka pengar på samma sätt som vi gjort de senaste åren.