Våra aktiviteter

Frukostföredrag 14 november 2015

14 november 2015

Frukostträff

Besök av Paula Hjelm Jimmefors - Varför läser jag?

Paula gav boktips om gamla och nya böcker.

Paula Hjelm Jimmefors

Frukostföredrag 17 oktober 2015

17 oktober 9.30
Frukostträff
Ann-Charlotte Axell berättade om
sitt lantbruksföretag, hur man startar och hur man driver det.

Lotta köpte som 19-åring sin första ko tillsammans med pojkvännen Kim. Hon startade på Stackhallens gård som då tillhörde föräldrarna och farföräldrarna.
Numera ägs den, sedan 2007, av Lotta och hennes man Kim. Under dessa 25 år har detta strävsamma par drivit upp gården till 70 kalvande köttdjur.
De har hunnit få 3 barn, byggt nytt hus, ny ladugård och verkstad. På gården hos denna djurälskande familj finns olika sorters höns, undulater, kaniner, fiskar och en bordercollie mm.
Både Lotta och hennes man förvärvsarbetar på 80% utanför gården. Lotta på en förskola och Kim som plåtslagare. Tilläggas kan att paret precis har investerat i en ny stor gård..

Full av beundran önskar Sallys döttrar lycka till! 
/Referat av Eva Olsson    
   

Lotta Axell visar Stackhallens gård

Frukostföredrag 19 september 2015

19 september 9.30
Frukostträff
Marianne MacFie 
1900-talet sett ur tänkespråket
i gamla broderade bonader. Marianne berättade om dess historia och betydelse. Idag ersatt av grafitti och textmeddelande?
Intressant var att bonaderna bestod mest av sommarbilder, röda stugor, svenska flagga och blommor. Julbonader var mycket vanliga medans påskbonader var nästan obefintliga.
/Referat av Eva Olsson
Marianne MacFie. Foto från hemsida http://gamlabonader.se/

Frukostföredrag 18 april 2015

Under titeln "Den skimrande mosaiken - livet som helhet" berättade Torbjörn Edebol,  kyrkoherden i Bro/Brastad pastorat, om livets mirakel/pussel.

Med de filosofiska grundbegreppen realism, konstruktivism, holism och naivism som underlag, tydliggjorde han med hjälp av exempel från naturen, vetenskapen och konsten, på ett fascinerande sätt hur vi människor interagerar i vår omgivning och vilken fantastisk gåva det är att få ta del av livet.

Cellen, som i sig är en levande organism, som samverkar med 100.000 milliarder andra celler i vår kropp. De komplexa mekanismer som utgör vår hjärna. Den ekologiska balansen i naturen. Planeten jorden med sina livsbetingande förutsättningar. Vintergatan som tar 226 milliarder jordår att rotera galaxen. Från cell till mosaik, allt samspelar i ett helhetssystem - Livets Mosaik.

Som människa har vi förmågan att reflektera över detta samspel i både tid och rum och att uppskatta helheten. Vi är även själva medskapare i denna komplexa dynamik. Torbjörn sa att "när vi tänker på detta blir det väldigt stort att vara människa och att få ha en tid på jorden".

Det är svårt att inte hålla med!

I detta perspektiv blir många vardagsbekymmer mindre viktiga. Ålder är en annan sak som är onödigt att hänga upp sig på. Det är ett i högsta grad relativt begrepp. Det beror t.ex. på om man pratar om kronologisk, biologisk, mental eller social ålder.

Torbjörn själv beskriver sig som allt mellan 1 och 99 år, beroende på dagsformen, och han säger att han tycker att de har rätt attityd i delar av Afrika där många inte vet sin ålder. Vem har egentligen rätt att definiera ålder?

Skaparkraft och kreativitet finns i varje människa, vi behöver bara hitta rätt sätt att frigöra kraften.

Tack till Torbjörn Edebol

vid pennan: Anna Hofny-Collins / Cecilie Hofny

Frukostföredrag 14 februari 2015

Från drömtid till nutid -Australiens urbefolkning Aboriginer -  föredrag av Lars Wallin

På frukostträffen 14 februari 2015 fick Sallys medlemmar vara med om en mycket intressant föreläsning. Författaren och musikern Lars Wallin gästade oss och berättade om sina resor och nära kontakt med Australiens urbefolkning. Han hade under sina åtta vistelser i Australien fascinerats av aboriginernas urgamla kultur, lärt sig deras musikaliska rytmer och fått förståelse för deras religion och sedvanor.

Till allas vår förtjusning framförde han genom ett långt horn av trä,  Jidjeridu, spännande musikaliska rytmer, härmande läten från olika djurs framfart i naturen. T.ex. kängurur som studsar fram över stäppen. Genom filmvisning fick vi historisk information om aboriginernas tragiska öde och hur de nu nästan utrotats. Ett reservat har upprättats för att hjälpligt bevara resterande befolkning och deras kultur.

Detta både på gott och ont. Förhållandena är svåra i området. Arbetslöshet, apati och tristess råder. Lars insats för dem har varit betydande, då han turnerat runt om i världen med en aborigins musikgrupp The White Cockatoo  Performing  Group som fått stor uppmärksamhet och fokuserat på deras kultur.

Som uppskattning och visad sann vänskap har Lars upptagits i deras gemenskap och tillägnats aboriginskt släktnamn, Bangardi.

2007 utgav Lars boken Aboriginer och didjeridu.

Stort tack till Lars Wallin.

Ulla Magnus Lindbom

Frukostföredrag 19 oktober 2013

Skola och hälsoprojekt i Bangladesh.
Antonia van Galen, pedagog och en av Sallys medlemmar höll ett engagerat och fängslande föredrag om "de glömda människorna" på tropiska öar i Bangladesh. Vi fick se både bilder och filmavsnitt.
Besöket där gick ut på, att tillsammans med kollegor från högskola i Amsterdam, bedriva skolverksamhet för barn.
 Till en början fick allt ske under provisoriska former utomhus. Tursamt var att kunna få skugga under ett träd. Det heta , fuktiga klimatet i dessa begränsade  översvämningsområdena blev till en början en chockartad upplevelse. Men med tiden vande hon sig och ett samarbete med byborna resulterade i att man kunde åstadkomma små skjul med skuggande tak för skolundervisningen.
Antonia berättade att hennes vistelse där bland människorna, som i sin fattigdom visade tacksamhet och kärlek och faktiskt var riktiga överlevare, gav henne så starka minnen att det blev  hennes största livsupplevelse. 

Ulla Magnus Lindbom

Antonia van Galen berättar om sitt skolprojekt i Bangladesh.

24 augusti

Varför blir maneter inte utbrända?

En intressant frågeställning och ett föredrag som engagerade, fick vi vara med om lördagen den 24 augusti.
Lars Hernroth, marinbiolog, ville utveckla sina tankar om olika arters anpassning till den miljö vi lever i. Utgångspunkten var maneter som uppträdde mycket tidigt i evolutionen, men som har en fantastisk anpassningsförmåga vid förändring av livsbetingelserna. Genom evolutionen har vi fått en myriad av livsformer och många anser att människan är skapelsens krona. Till detta är Lars kritisk och menade att vi i många fall använder vår unika intelligens på ett destruktivt sätt. Vi sätter oss över naturens lagar och sågar egoistiskt och kortsiktigt ned den gren vi sitter på. Förstör miljön, för såväl oss själva som för andra organismer. Utbrändhet och dålig psykisk hälsa är tecken på dålig anpassning.
Finns framtidshopp om förbättring? Jo,  definitivt.
Hoppet står till den yngre generationen och till och ett ökat utbud av information som leder till ökad kunskap och insikt. Idag kan ingen politisk eller religiös makt stoppa informationsflödet. Vi har ökade möjligheter att resa vilket i sin tur öppnar för kontakter och samtal långt utanför våra egna väggar.
Lars Hernroth, som numera ofta reser till Afrika i utvecklingsprojekt, fick oss att diskutera ett av de allra viktigaste livsfrågorna.

 Ulla Magnus Lindbom
Lars Hernroth

20 april

Mitt liv med bilder och berättelser av Annika Rockström.
Lördagen den 20 april fick vi lyssna till Annika Rockström,professionell berättare och bildskapare.
 Med stort intresse  följde vi Annika när hon berättade om sin livresa.
Hon föddes 1959 och växte upp i Norrköping.Vi fick höra om hennes barndom, skoltid och tonår. Vi fick möta människor i hennes väg som haft betydelse för hennes intresse för teckning av djur och natur och som ledde fram hennes skapande verksamhet.Hon gestaltade personerna så målande, att man upplevde sig känna hennes familj och vänner.Vi fick veta om hennes vuxenliv. Åren i Andenes Nordnorge med valsafaribåtar, de nio studieåren i Dublin på Irland och om hennes ständiga konstnärliga sökande. Efter återkomsten till Sverige fann hon sin väg och arbetar nu som illustratör och bildkonstnär.Hon visade oss ett flertal böcker som hon arbetat fram skildrande i huvudsak djurlivet i och runt havet.Annika har atelje i Lysekil. Har kurser och utställningar.
Passionen hon har i sitt arbete kan man inte missta sig på.
Tack Annika för ett ärligt och självutlämnande föredrag och för att du bjuder på din underbara personlighet. Fint med dig i styrelsen.

Annikas hemsida www.annikarockstrom.se

Ulla magnus Lindbom
Annika Rockström.

16 februari.

Lördagen den 16 februari fick vi lyssna till ett intressant och rörande föredrag av IngMarie Krappedal.
Hon berättade om hur sjukdom och vårdskador tragiskt förändrade hennes liv. Mitt under ett härligt och aktivt liv som sångpedagog drabbades hon av grön starr på båda ögonen. Utan en omgående operation skulle hon bli blind inom ett år.Den framstressade operationen ledde till en vårdskada som tyvärr ytterligare ledde till två skador. Med stora synproblem och kraftig värk var IngMaries liv i avgrundens botten.
Genom en tillfällighet dök en kurs i mental träning upp. Samtidigt fann IngMarie en terapeut som med hjälp av andliga samtal och meditation visade på en möjlig väg till lindring. Kontakten och upptäckten av sina "Inre rum" hjälpte henne långsamt och säkert tillbaka till livet.
IngMarie fick dessutom rekommendation till rehabiliteringshemmet Vintersol på Teneriffa, där spanska sjukgymnaster kunde ge den fysiska vård som också behövdes.
IngMarie presenterade Paul Bruntons texter från en cd-skiva och som avslutning framförde hon en ledd meditation där vi alla gav oss ut på en rymdresa.

För att kunna finnas till hands och hjälpa andra leder IngMarie meditationsstunder från sitt hem i Brastad på måndagkvällar.
Är du intresserad kan du kontakta henne på telefon  0523-48820

10 november

Gun Jarnedal och Gudrun Kollén
berättade om den 30-åriga epoken
i Bohusläns historia,
då Bohusstickningen blomstrade.

Från 1939 till 1969 var stickningen ett organiserat företagande.
Det stickades i hemmen och arbetena såldes i hemslöjdsaffärer.
I Stockholm tillhandahölls bohusarbeten på NK och Svensk Tenn.
I Göteborg på Bohusslöjd och Ferdinand Lundqvist.
De vackra och exklusiva jumprarna och koftorna såldes
både till USA och övriga Europa.

I filmvärlden figurerade Greta Garbo och Ingrid Bergman iklädda Bohusstickning
och det blev populärt och förnämligt att bära.
Egendomligt med tanke på uppkomsten...

På 30-talet blev det ont om stenarbete i Bohuslän och depression rådde i hela Europa till följd av Krugerkraschen.
Kvinnorna såg en möjlighet till att hjälpa till med försörjningen i hemmen genom att sticka och få sina arbeten sålda.
Dock med stort motstånd till en början, men med rätt uppstyrning, ideellt arbete och noggrannhet hos vissa driftiga kvinnor, lyckades man med konststycket.

Idag är Bohusstickning ett historiskt begrepp som man kan beskåda bl. annat på Bohusläns museum.

Gudrun Kolléns mamma var på sin tid anställd som stickerska och Gudrun själv behärskar konsten.
Hon visade intressanta gamla stickbeskrivningar från tiden med garnprover
och olika mönster.

Fina arbeten i mjukaste angora och ull fick vi se.
De olika mönstren och färgerna fick titlar som t.ex.Blå skimmer.

Gun Jarnedal gav oss en detaljerad berättelse och porträtterade de ledande kvinnorna inom Bohusstickningen.
Mycket intressant och givande tyckte vi alla.
Bild Bohusläns museum.

13 oktober

Lördagen den 13 oktober gästades Sallys döttrar Lysekil av Per Stenros, som berättade om Gamla Lysekil och om Kvinnor i Lysekil.

Vi fick veta Lysekils hela historia och fick lära känna flera starka kvinnor som levt och haft betydelse för Lysekil..
De var oftast lärarinnor, barnmorskor, fabriksarbeterskor, förmögna hustrur eller änkor som hade kraft och kunde påverka samhällsutvecklingen.

Vi mötte Calla Curman, som genom att köpa upp bergsområden på Stångehuvud, kunde rädda landskapet från stenbrytningens framfart.
Systrarna Hedberg, som fotograferade stadens invånare, högtidsklädda och allvarligt poserande i fotostudio. Mattis Lundström, författarinna.
Olivia Lundgren, flickskoleledare. Laura Schiller, gästgivare och Margareta Huitfeldt, Sundsby på Tjörn.

Alla starka kvinnor som inspirerar oss än idag

Stort tack till Per Stenros / ordförande i Sällskapet Strömstierna. www.sallskapet-stromstierna.se

15 september

Frukosten den 15 september handlade om smittskydd.

Britta Wåhlander, smittskyddssköterska med lång erfarenhet, gav oss en inblick i ämnet.
Hon berättade om det stora, intressanta arbete som en myndighet handhar för vårt skydd mot smitta.
 
Vi fick lära oss vikten av god handhygien. Att tvätta händerna, som ett led i att skydda oss själva och andra från många smittsamma sjukdomar.

Många reflektioner uppstod.
Hur kan man ytterligare skydda sig vid resor utomlands?
Mot vad kan man vaccinera sig?
Pandemier, epidemier, vad som hänt och vad som kan hända.

Vårt stora hot, resistenta bakterier. Antibiotika i tid och otid.
Ja, listan var lång och mycket fick vi vetskap om.


Den som vill veta mer kan läsa på www.vgregion.se/smittskydd .
www.reseradet.se kan man även hämta vaccinations och hälsoråd inför utlandsresa.

12 maj

Lördagen den 12 maj gästades
Sallys Döttrar av den charmiga och karismatiska
Eva Loodh
som höll föredrag om
“svampar till nytta och glädje”.
Vi fördes in i svamparnas värld
och där fanns mycket att lära.

Att svampar är delikata i matlagning känner vi till, men inte att man kan färga ylle och siden
i de underbaraste färger.
Det visste vi inte.
Vi fick t.o.m. bevittna en huvudbonad, en hatt
tillverkad av enbart svampmaterial.

Att vara försiktig när man plockar svamp var Eva noggrann med att framhålla.
Ett gott råd är att fråga en kunnig person i ämnet innan man hanterar en tveksam svampsort.
Eva bor på Härnäset där hon även håller kurser,föredrag och undervisar i ämnet svamp.
www.svampfoten.nu

Det var ett mycket intressant och livligt föredrag 
där många frågor fick svar.
Tack Eva.


21 april

Frukostträff 21 april.

 Sallys döttrar gästades 
av en mycket sympatisk och intressant föredragshållare,
Göran Stenberg från Lerum.
Temat var förlustbearbetning.

Utifrån egna erfarenheter och utbildning
fick vi insikt i det känslofulla ämnet sorg.

Svårigheter och trauman drabbas vi ju alla av
 förr eller senare i livet.
Vi fick lära hur vi kan hantera motgångar som förluster, sjukdom och olyckor.
Genom att analytiskt bearbeta uppkommen situation
för att sedan lämna, kunna avsluta, ta farväl och gå vidare.

Många intressanta och angelägna frågor uppkom.

 Vikten av att kunna att se sig själv,
underordnat ett större sammanhang?
Förståelse över att kunna bli utsatt eller sårad
 och att detta i sin tur kan ha sin mening senare i livet?
Att vi själva genom tankens makt
och införsakaffande av vishet
kan påverka vår stund på jorden och glädjas åt livet?
 
Är det egentligen så att livet är vad vi själva gör
det till?

Göran Stenberg,
som själv haft en komplicerad och stundtals svår livsresa,
gav oss många postiva och livsbejakande
infallvinklar och svar på frågorna.

www.sorg.se

 

21 januari

 

Att skapa upplevelser – från ok. till wow.

På vår första frukost för i år, den 21 januari,
fick vi höra Lena Mossberg att berätta om sin forskning  inom marknadsföring, upplevelser och turism.

Lena berättade om sin forskning om kundupplevelser.
Hon startade med att berätta
hur det hela började på 1980-talet,
varför hon började med att
fokusera marknadsföring av tjänster
och hur det senare utvecklades
mot kundupplevelser inom turism.

Lena försökte också klargöra
hur den akademiska karriärstegen ser ut
då det av många är svårt att sätta sig in i
och förstå skillnaden
mellan doktorand, doktor, docent och professor. 

Professor Lena Mossberg i berättartagen.

22 oktober

Den 22 oktober

samlades vi på Villa Bro, och under frukosten lyssnade vi på Lena Rydenstam som berättade om tre kvinnor med aspergers syndrom.
Lena berättade utomordentligt proffsigt och medryckande.
Det var många intressanta aspekter, och vi fick lära oss mycket som var nytt för de flesta av oss.

Ulla skriver så här:

Tack Lena för ett mycket intressant föredrag du höll idag för oss Sallys.
Jag blev berörd av inblicken, i en för mig helt annan värld.
Att förstå är inte så lätt, men att få insikt var lärorikt.
Ditt respektfulla och ömsinta förhållningsätt
till människorna du berättade om var särskilt fint.
Att så mycket  kunde presteras av dessa kvinnor trots sitt handikapp eller kanske tack vare sitt handikapp gav en sådan positiv känsla.

                                                                                       Ulla


                                                                                                                    

20 augusti

Den 20 augusti  

 samlades vi till säsongens första frukost.
Ett tjugotal intresserade Sallys hörde
Ulla Magnus Lindbom
tala om Klädval och Modetrender. 
Vi var alla överrens om att detta var mycket intressant.

18 juni

 

    Lördagen den 18 juni

Sumrerade vi vårens utflykter och laddade upp
inför sommarens aktiviteter.

14 maj

Den 14 maj blev det ytterligare en härlig frukost.    
Gun Jarnedal berättade lite om Margareta Hvitfeldt inför utflykten till Sundsby den 21/5.

9 april

Kompostering – för vår miljö.

Den 9 april fick vi höra Anna Hofny Collins
föreläsa om kompostering och allt som hör till.
Mycket aktuellt nu på vårkanten när vi börjar greja i våra trädgårdar. 

Anna Hofny Collins

5 marsVi hade, som alltid, en god frukost och sedan årsmöte.
Den här frukosten hade vi temat;
Allmänt välbefinnande
med Ragnhild Jensen .
 Nedan berättar hon lite om allt intressant hon hade att delge oss.Allmänt välbefinnande

 

Vad är Välbefinnande – att befinna sig väl – må bra i kropp, känslor och sinne?

Det är olika från person till person, och Allmänt välbefinnande kan sägas vara det som allmänt gäller för många av oss.

Utöver de vanligaste ingredienserna i välbefinnande som sund kosthållning, hälsa, frisk luft och motion, givande relationer, god sömn, balans mellan arbete och vila, stimulerande fritid med mera vill jag lyfta fram relationen till Dig Själv.
Du är den som bäst vet vad just Du behöver.
Ingen är mer lämpad att ta hand om dig än just Du.

Lyssna till din kropp, dina tankar och dina känslor. Lyssna inåt!
 

Varje sekund tolkar våra tusentals miljarder celler i kroppen den information de får via vår hjärna.
Väljer vi positiva, kärleksfulla och livsbejakande tankar, ord och handlingar laddar vi våra cellers batterier med positiv och livsbejakande energi och det visar sig i hur vi mår.

Om vi istället väljer att fokusera på negativa tankar och känslor dräneras vi på kraft.

Det vi matar hjärnan med får vi mer av. Tänk efter vad du matar din hjärna med.

Du förtjänar ett gott välbefinnande!

 

 

Ragnhild Jensen

Ragnhild Olsson

Lena Rydenstam

27 novembar

Lena Rydenstam berättade och visade bilder från sin resa i Mali i västra Afrika år 2010.
Under sin drygt 300 mil långa resa i landet kom hon bland annat i kontakt med den unika matriarkala kulturen hos en del av nomadbefolkningen.

Lena berättade, både medryckande och intressant om hur det var under deras resa.
Vi fick se bilder och kunde verkligen leva oss in i hur det var.
Tack Lena för din fina föreläsning.

Här har Lena skrivit med sina egna ord...I januari 2010 gjorde jag och min man Göran en resa till Mali som ligger i Västafrika, söder om Sahara. Målet för resan var en musikfestival i öknen utanför Timbuktu. Om du vill veta mer om den kan du söka
festival au desert på Youtube. Där finns många klipp från den.

Det finns mycket att berätta om Mali men på frukostmötet hos Sallys döttrar valde jag att berätta om några av de folkslag som vi mötte under vår resa med  tyngdpunkt på hur jag upplevde kvinnors liv ute i byarna.

Kvinnorna föder 12-13 barn under sin fertila ålder. Barnadödligheten är mycket stor (ca 12%) och barnen dör i sjukdomar som vi i västerlandet kan bota. Sjukvården utanför städerna i Mali är i stort sett obefintlig.

Svälten är aldrig långt borta i Afrika men när vi reste runt såg vi ingen direkt svält. Men maten är ensidig, och många barn har stora magar på grund av mask. Mali är ett av världens fattigaste länder och tre av fyra malier lever under FN:s fattigdomsgräns som är två dollar per dag.

Kvinnorna arbetar hårt och förutom att ta hand om barnen ska de hämta vatten och samla ved. Men de arbetar också ute på fälten. De bär sina barn på ryggen tills de föder nästa barn och då tas de små barnen om hand av äldre syskon.

De flesta i Mali är muslimer. Malierna har dock en mer pragmatisk inställning till sin religion och det är sällsynt att kvinnorna är beslöjade och det är heller inte vanligt med huvudduk. Istället är kvinnorna vackert klädda i färgglada långa klänningar. Traditionen bjuder att både kvinnor och män skall omskäras och det förekommer månggifte.

När vi kom till fram till Timbuktu möter vi tuaregerna, det nomadfolk som ibland kallas för öknens blå män. Namnet kommer av deras indigofärgade kläder som ibland färgar av sig på huden. Männen har sina karakteristiska turbaner, tagelmoust, som både skyddar mot solen och sanden. Männen täcker sina ansikten medan deras kvinnor inte gör det.

Bland tuaregerna finns ett komplext samhällsliv som är ett slags matriarkat. Kvinnan representerar hjärtats stämma i männens förnuftstänkande och tuaregerna anser därför att män och kvinnor kompletterar varann.

Släkten förs vidare på mödernet och vid skilsmässa, som inte är helt ovanligt, eller om kvinnan blir änka behåller hon egendomen odelad. När en tuaregman gifter sig går han alltså över till kvinnans släkt.

Mannen har ansvar för att underhålla och se till att egendomen växer, och eftersom kvinnor är fysiskt svagare anser tuaregerna att de på det här sättet skapar en bra balans. Månggifte förekommer inte bland tuaregerna och inte heller kvinnlig könsstympning. Männen omskärs dock enligt muslims sed precis som i övriga Mali.

En av höjdpunkterna på vår resa var besöket hos ett bergsfolk som heter Dogonfolket. De lever på och under Bandiagaraklippan som är 40 mil lång och skapar ett vackert berglandskap.

 Dogonfolket tillverkar ett slags vävnader som kallas bogolan, med en teknik som påminner om batik.

Man täcker över vissa delas med lera och pottaska och får fram de karakteristiska färgerna, svart, vitt och brunt. De har traditionellt tillverkat stora, varma filtar som behövs i bergen där nätterna kan bli kalla. Idag gör de också mindre vävnader som är avsedda för turisterna.

En resa i det svarta Afrika och mötet med de människor som lever där väcker många tankar om vårt sätt att leva och den självklara rätt vi tar oss att bruka så mycket av jordens resurser.  Kvinnan som måste bära sitt vatten på huvudet långa sträckor skulle inte tro sina ögon om hon såg oss använda dricksvatten för att spola i toaletten.

Den avgående svenske ambassadören i Tanzania skrev i ett brev till UD nyligen att de afrikanska kvinnorna bär Afrika på sina skuldror och det gäller i högsta grad för kvinnorna i Mali. De är värda all respekt.
Lena Rydenstam

 

9 oktober

Den 9 oktober skulle Gun Jarnedal, låtit oss göra bekantskap med Folktrons väsen och Lokala sägner.
Tyvärr blev hon sjuk och var tvungen att ställa in.
Vi hoppas att hon snart är frisk igen, och ser fram emot en frukost längre fram, då hon kan komma och berätta.
Det kommer att bli mycket intressant!


18 september

Vi åt, som alltid, en underbar frukost och diskuterade framtiden.

Det kom upp massor av intressanta idéer och förslag!
Framtiden inom Sallys döttrar kommer att bli spännande och innehållsrik!
 

 

   

Frukostträff den 21 augusti


Villa Bro var överbokat så vi var i båtklubbens hus i Vrångebäck. 
Det var trevligt omväxlande med havsdoft till kaffet.

Augusti brukar nästan alltid vara en underbar tid.
Inte för varmt och inte för kallt, men tyvärr var det lite för blött emellanåt...och lite friska vindar...

Denna gång handlade det om någonting så spännande som currylinjer!
Vi hade glädjen att gästas av Agne och Ulla Olausson som på ett roligt och intressant sätt föreläste om jordenergier mm och vi fick tillfälle att praktisera bl a slagruta med lite olika resultat.
Det var riktigt roligt och riktigt spännande.
 

 

Agne förklarar för intresserad publik.

Frukostträff den 3 juli

Vi inledde sommarens första frukost med en mysig stund tillsammans. Vi fick tillfälle att prata med varandra om det vi kände var viktigt, intressant, roligt eller spännande.
                                                                 
Med andra ord...
En vanlig frukost med mycket prat och skratt!

                                                                                             

Elisabeth Lundström och Benita Falk, båda jurister från Swedbank, rätade ut många frågetecken om familjerätt.

Frukostträff den 15 maj 2010

Den 15 maj hände massor!

Det var en frukost i vanlig ordning, kl 09.30 på Villa Bro 
men den här gången fick vi även att få lära oss om familjerätt!
Det är ju en djungel av paragrafer!            
                                                                                            

 

Många frågor ställdes och många viktiga och intressanta svar gavs vid en som vanligt trevlig frukost på Villa Bro.

 

Elisabeth Lundström och Benita Falk, båda jurister från Swedbank

berättade om vad man bör tänka på om det som inte förutsetts händer.

Det kan gälla skilsmässa, sjukdom eller dödsfall.

Om jag t ex vill att mina tillgångar ska gå till en för mig viktig person ska jag fästa detta på papper. 
Inte minst är det viktigt att reda ut vem som äger rätten till en bostad om den ena parten försvinner.
 
Om man har barn från tidigare förhållande, bör man vara medveten om att dessa barn har omedelbar rätt till arv efter den avlidne föräldern.
Genom testamente kan man uttrycka önskemål men inte helt skriva bort särkullebarnets rätt till sin laglott.
Gemensamma barn får
vänta med arv tills båda föräldrarna avlidit.

 

Speciellt viktigt med ett testamente eller samboavtal är det förstås för sambor.
Kanske 
är det kvinnan som betalar alla löpande utgifter för mat och hushåll medan mannen betalar och står som ägare till kapitalvarorna, som han sedan kan räkna som sin egendom om det skulle komma till bodelning.
Om maken/sambon står som ensam ägare till huset man köpt tillsammans kan det vara viktigt att ändra så att båda står som ägare.  Detta bör dock göras via en jurist för att säkra att formkraven för ansökan om ändrade ägandeförhållanden är riktigt uppgivna för registrering vid inskrivningsmyndigheten. Själva registreringen kostar 825 kronor utöver de kostnader man får betala juristen.

 

En annan viktig punkt är att titta igenom vem som står som förmånstagare på t ex en livförsäkring som man tecknat tidigare i livet.  

Är den man uppgivit som förmånstagare fortfarande aktuell?

 

Elisabeth och Benita avtackades med varsin Mårbacka-pelargon och vi som var på plats fick en generös förmånscheck att använda vid konsultation.
Elisabeth
tjänstgör både i Uddevalla och i Lysekil. 
B
enita är bördig från Brodalen och äv
en hon är varje vecka i Lysekil. Det är inte nödvändigt att vara kund i Swedbank för att utnyttja deras tjänster utan alla är hjärtligt välkomna.

 

Brodagen med bazar

Brodagen är till för att visa upp det lilla samhället Brodalen från sin bästa sida.

Tyvärr var inte vädergudarna med arrangörerna – åtminstone inte inledningsvis – det ösregnade.

Men Brodagen blev ändå välbesökt. 

Dagen arrangerades av Hembygdsföreningen i samarbete med bl a Bro kyrka, Villa Bro och Bro lantgård.

Veteranbilar och motorcyklar av varierande färger och modeller fanns uppställda bakom Bro Skola och i skolans gymnastiksal ordnade Sally Lysekil bazar.
En bazar som Villa Bro stöttat och a
nnonserat om på sin hemsida och i Lysekilsposten.

 


Wilma, Rebecca och Cecilie hade ett bord på bazaren.

Frukostträff den 17 april 2010


Tadesse Wotango var gäst och berättade om sitt arbete för
3D Hope for Tomorrow  och vårt engagemang för Almaz och hennes utbildning till sjuksköterska.
Trevligare kille får man leta efter.
Även hans underbara fru, Maria var med, och man blir alltid lika glad av att träffa dessa engagerade människor!
Föreläsningen var, som väntat, mycket intressant, och vi fick se bilder på Almaz och många andra från Etiopien, och Tadesse berättade med inlevelse hur det är för dessa fattiga människor

Tadesse berättar för oss intresserade åhörare.

Frukostträff den 6 mars 2010

Denna lördag hade vi en vanlig frukost utan tema.
Som vanligt hade vi väldigt trevligt med mycket prat och skratt över våra kaffekoppar.

Frukostträff den 16 januari 2010

Gott Nytt År!
Många oskrivna blad fanns att fylla. Vi började Sally-året med en helt vanlig frukostträff. Vi planerade och diskuterade det nya årets möjligheter.
Och vi hade det förståss mycket trevligt!

Frukostträff den 28 november 2009

Söndagen 29 november var det dags för årets
julkransbindning. Därför lugnade vi ner oss på lördagen och njöt en helt vanlig frukost där vi umgicks och hade en trevlig lugn stund tillsammans. 
 

Frukostträff den 17 oktober 2009

Vi hade besök av Lena M. Linde'n från Nordens Ark.
Hon berättade om sitt arbete för att rädda och bevara utrotningshotade djur.
Det var ett mycket intressant föredrag om de olika djuren, hur det hela startade och mycket annat.
Och givetvis berättade hon om vår kära svarthöna!

Frukostträff den 12 september 2009

Höstens andra träff var en helt vanlig frukost där vi  hade en trevlig stund tillsammans. 🙂 
Volymen var hög och skratten många!

Frukostträff den 22 augusti 2009

Höstens första Sallyfrukost  

Efter semesterupphållet hade vi mycket att prata om och många fina sommarminnen som vi delade med varandra.

Höstens första frukostträff var dedikerad till vänner och vänskap. Vi avslutade frukosten med att göra ett litet armband tillsammans, att bära som en påminnelse att vi inte är ensamma i den grå vardagen.

Ett litet Sally vänskapsarmband med budskapet:
 "Jag tror på dig syster!"

Materialet till armbandet var konstnadsfritt men vi lade en liten slant till Almaz och fick ihop några hundralappar som vi skickade iväg.
Alla bäckar små...