Standardsida

 

 

Nu är vi igång igen….

 Efter långt uppehåll var det dags att starta med våra frukostmöten igen.

Ett 20-tal Sallys:ar mötte upp den 2 oktober 2021 i Bro Församlingshem.

På programmet stod dels föredrag av Elin Börjesson, landskapsarkitekt

dels årsmöte avseende både år 2019 och 2020.

 

 

Elin Börjesson Sandberg, landskapsarkitekt  berättar om Ulorna, Härnäset.

 Elin Börjesson Sandberg flyttade till Ingeröd på Härnäset för några år sedan.

När hon skulle återvända till Ulorna, där hon ofta lekte som barn,
kände hon inte längre igen sig  

Ulorna, som betats av kor och får i hundratals år, hade de senaste 15 åren 
fått stå utan boskap och snabbt vuxit igen. Berget  som man tidigare kunnat 
se nerifrån strandkanten skymdes nu av buskar och sly. 

Vad göra?

Tillsammans med sin man Erik Sandberg, som är biolog, gick de samman med
ett 20-tal grannar och lade  upp planer för hur man skulle gå tillväga för att få
tillbaka de forna ängarna.  

 Tack vare mycket ideellt arbete är landskapet åter öppet. ”Ulornas vänner” som
projektgruppen kallar sig, har upprättat en långsiktig skötselplan och inlånade
kossor hjälper till genom att beta strandängarna, som nu blommar igen.

 Tack Elin för ett härligt, personligt och inspirerande föredag.

                                                                                                      Anita H

 

På årsmötet valdes till ny ordförande Ulla Pavel och till ny sekreterare
Inga-Britt Nordqvist. Bodil Jonasson valdes in som ledamot.

Avgående ordförande Ing-Marie Nilsson, Anita Hogmalm och Britta
Wåhlander avtackades med blommor.