Maternity Worldwide

Etiopien är ett av världens fattigaste länder och det drabbar inte minst kvinnor och barn. Barnadödligheten är bland de högsta i världen och många kvinnor dör i onödan eftersom de inte har tillgång till läkarhjälp vid förlossningen.

”Kan du tänka dig att du ligger i födslovärkar på fjärde dygnet. Du vet att ditt barn sannolikt har dött i livmodern. Du förlorar blod och det är stor risk för infektion och för ditt eget liv.”


Så berättar en av de danska läkare som arbetar som stafettläkare på ett av tre sjukhus i regionen Gimbe i Etiopen. Kvinnan hon beskriver behöver läkarhjälp men hon har flera dagars resa till närmaste sjukhus och har varken pengar till resa eller till läkare. Det troliga är att hon dör att hennes barn blir moderlösa.  I tredje världen dör 1 av 20 kvinnor i samband med förlossningen. I Etiopien är det 1 av 7.  Många av dessa liv skulle kunna räddas med ganska små medel.


2005 startade sex kvinnor organisationen Maternity Worldwide i Köpenhamn. De kände en djup frustation över att vi i den västliga världen har tillgång till högspecialiserad vård medan kvinnor i tredje världen måste föda sina barn under omänskliga förhållanden.

Organisationen har som målsättning att stödja kvinnors och barns hälsa i samband med graviditet och förlossning. De arbetar på tre sjukhus och fyra mödravårdscentraler i västra Etiopien. Där bor 1,5 miljoner människor.  95% av alla födslar sker i hemmet men genom utbildning av lokala barnmorskor och att ge bättre upplysning till kvinnorna själva kan man förebygga komplikationer. Målet är också att de kvinnor som förväntas få en komplicerad förlossning ska kunna ta sig till sjukhuset.


Organisationen har åtta lokalt anställda och frivilliga danska läkare och barnmorskor som reser ner till Etiopien och överför kunskaper till lokala kollegor. Fram till idag har detta arbete räddat livet på 6000 kvinnor.

Sallys döttrar har valt till och med 2014 att hjälpa till ekonomiskt med detta viktiga projekt.
Om du är intresserad av Maternity Worldwide kan du gå in och titta på deras hemsida.
maternityworldwide.dk